Onze granova® producten

De producten onder de geregistreerde merkparaplu granova® zijn een doorontwikkeling van de NL BsB®-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas.
Als uitstekende vervanging voor primaire grondstoffen zoals zand en grind, kunt u granova® toepassen in asfalt,
beton of als funderingsmengsel voor de wegenbouw, allen geproduceerd door HEROS (www.heros.nl).
Granova® is leverbaar in verschillende fracties.

Wat is Granova

Heros granova is een secundaire bouwstof. Een duurzaam alternatief voor zand en grond in betonwaren ontwikkeld uit AEC-bodemas. Lees verder...
Toepassing en ontwikkeling

Met granova kunt u primaire grondstoffen in beton(waren) gedeeltelijk vervangen. Dit kan oplopen tot een besparing van 25% tot 30%. Lees verder...  
Beschikbaarheid

Kies voor zekerheid. Heros Sluiskil heeft de basis grondstof voor granova, namelijk de AEC-Bodemas middels langlopende contracten vastgelegd. Lees verder...

granova® granulaat is een doorontwikkeling van de KOMO-ge­certificeerde bouwstof AEC-bodemas. Deze secundai­re grondstof is uitermate geschikt om zand en grind te vervangen in beton. Het is leverbaar in verschillende fracties, met als basis 0-12 mm en 2-12 mm. Andere afgeleide fracties kunnen op aanvraag geproduceerd worden.

In een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie worden de korrels opgeschoond en op de juiste maat afgezeefd. Het gehele proces wordt hierbij constant gemonitord.
Het is uitermate geschikt om tot 50% aan primaire grondstoffen zoals zand en grind te vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. Tevens is het geschikt als toeslagstof in asfalt.

 

De door ons reeds opgewerkte AEC bodemas is de grondstof voor combimix. De korrelfracties worden gewassen en samengevoegd tot een geschikt steenmengsel voor de wegenbouw.

Granova® combimix is  CE-gemarkeerd , volgens NEN-EN 13242. Om de kwaliteit van het product te borgen vindt de productie plaats onder het strenge regime van bedrijfscontroles van Heros Sluiskil B.V.

Rijkswaterstaat heeft granova® combimix gecertifieerd en opgenomen in haar statuten ‘fundering en ophoging’ en ‘veilige bermen’. Hiermee is het een van de eerste gecertificeerde, vrij toepasbare secundaire bouwstof uit AEC-bodemas geschikt voor ophoging maar ook als zand voor zandbed en als alternatief voor menggranulaat.

 

Door de intensieve samenwerking tussen SUEZ en Heros werd de nieuwe bouwstof DRAINMIX ontwikkeld; een duurzame fundering op plaatsen waar water op een vertraagde manier moet worden afgevoerd, zoals pleinen, parkeerplaatsen, fietspaden en sportvelden. DRAINMIX  is een duurzame en circulaire bouwstof die gemeentes, provincies, waterschappen maar ook bedrijven kan ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

DRAINMIX is een sterke, secundaire bouwstof, met genoeg holle ruimte om veel water op te vangen. De gemeente Grubbenvorst heeft als eerste DRAINMIX toegepast in een waterpasserend en bufferend pakket in het straatbeeld. Het regenwater wordt door de kleine holtes in de DRAINMIX tijdelijk opgeslagen en vervolgens vertraagd afgevoerd in de bodem. Hierdoor kunnen ook de hoosbuien van de toekomst geleidelijk afgevoerd worden en blijven er geen gevaarlijke plassen achter op het wegdek. Een mooi voorbeeld van duurzame klimaatadaptatie.

Een duurzaam alternatief voorhanden

In de zoektocht naar alternatieve grondstoffen draagt Heros letterlijk zijn steentje bij. Met de introductie van granova is er een duurzaam alternatief voor grondstoffen in beton op de markt gekomen. Heros heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om vanuit de bestaande secundaire bouwstoffen, een granova te maken dat in voldoende mate beschikbaar is, tegen aantrekkelijke prijzen.

Het resultaat is… granova®