Projecten

Home / Projecten


Nooit eerder heeft Heros zó veel granova GRANUMIX verkocht als in 2019

Heros heeft vorige week de 100.000-ste ton GRANUMIX geladen.
Mooie mijlpaal! Nog nét voor het einde van 2019, ging de 100.000-ste ton GRANUMIX de deur uit en wel naar Langhout Beton!

 

 

 

Schoolplein met wateroverlast duurzaam aangepakt

Een nieuw project met ons product in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas. Op een deel van het schoolplein van Basisschool Onder de Wieken in Meterik is een strook met traditionele bestrating vervangen voor een strook met de ZOAK klinker en een onderbouw van AquaBASE. Het schoolplein heeft bij hevige regenval last van plasvorming en zelfs wateroverlast. Door nu een bufferstrook te maken in de afwaterrichting van het plein is er een mogelijkheid om wateroverlast tegen te gaan. De ZOAK klinkers zuigen het hemelwater op en transporteren dit naar de ondergelegen bufferzone. Deze buffer bestaat uit het AquaBASE principe. Dus een stabiele opbouw met toevoeging van diverse wapeningen. De buffercapaciteit bedraagt zo`n 90m2 x 0.80m = 72m3 x 30% holle ruimte = ca. 22m3. Bij de realisatie van dit project is gekozen voor een duurzame invulling met DRAINMIX als secundaire bouwstof.

DRAINMIX in een woonwijk

AquaBASE (aquabase.nl) – onderdeel van ROTIM (rotim.com) – heeft samen met Tilesystems (tilesystemx.com) een proefvak gelegd in een woonwijk van de gemeente Grubbenvorst (LB).

In de onderbouwconstructie van AquaBASE (https://www.aquabase.info/kenmerken/sterke-basis) gebruiken ze normaal gesproken een primaire grondstof EcoBASE A5 8/32 gebruikt, maar is voor deze proef vervangen door “onze” Drainmix.
Op deze onderbouw worden de tegels “Z-serie” van Tilesystems gelegd (https://tilesystemx.com/z-series).
Al deze producten samen, zouden een perfect water passerend pakket moeten vormen.
De studenten van de Hogeschool Amsterdam en Rotterdam namen de 0-metingen.
Dit proefvak wordt intensief gebruikt door dagelijks verkeer en zal het op diverse punten gecontroleerd bijven worden door oa. de beide hogescholen.

Proefveld met ondergrond DrainMix® te zien in de WaterStraat van de Green Village bij de TU Delft

Drainmix® is geschikt als fundering en watermanagement van sportvelden, pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden. Het proefveld met DrainMix® is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen SUEZ, Kyoto Boost, Heros Sluiskil, Wavin, KSP Kunstgras, Heijmans en MBI De Steenmeesters.
Mede door het veranderende klimaat leiden fikse buien en droogte steeds vaker tot problemen. Vandaar dat bedrijfsleven en wetenschap oplossingen ontwikkelen voor het omgaan met de enorme hoeveelheden water en droogte. In de
WaterStraat, een project van The Green Village, VP Delta en de TU Delft, werken ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met wateroverlast en droogte in de stad. Vanaf eind mei ligt daar ook een proefveld met als ondergrond de duurzame bouwstof DrainMix®, gemaakt van bodemas dat overblijft na de verwerking van restafval.

Afvloeien en opslaan

SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en innovator Kyoto Boost hebben samen DrainMix® ontwikkeld. Drainmix® is een bouwstof die doet denken aan lava en kan in verschillende constructies worden toegepast. Door de fractie met een open structuur kan regenval rustig infiltreren en naar behoefte snel afvloeien of worden opgeslagen. DrainMix® heeft namelijk het vermogen om heel snel water te transporteren en te bufferen. Door de ruimte tussen de korrels kan het water snel worden afgevoerd. Het kan ook bewaard worden om later te gebruiken.

Testomgeving WaterStraat
De WaterStraat is initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village. Het is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie. In de WaterStraat is een proefveld aangelegd met een fundering van Drainmix. Studenten aan de TU Delft gaan hier verder onderzoek doen naar de kenmerken en eigenschappen van DrainMix®. Behalve als fundament van het proefveld is de DrainMix® in de WaterStraat ook aanwezig als basismateriaal. Zo kunnen geïnteresseerden zien hoe het materiaal eruitziet.

Potentie Drainmix®
Paul Valster, directeur New Business van SUEZ over het proefveld met Drainmix® in de WaterStraat:  “De WaterStraat werkt aan praktisch toepasbare oplossingen voor een toekomstbestendige stad. DrainMix® is daar een perfect voorbeeld van. Dat studenten van de TU Delft de potentie van Drainmix® er nog verder onderzoeken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Samen met onze partners zijn we er trots op dat we een plekje in de WaterStraat toegewezen hebben gekregen en de komende tijd de toepassingsmogelijkheden van Drainmix® verder kunnen ontwikkelen.”

Kunstgrasveld gemeente Amsterdam krijgt duurzame fundering van restafval

De gemeente Amsterdam is als eerste gemeente in het bezit van een kunstgrasveld met een duurzame ondergrond van restafval. De bodemassen die na verbranding van restafval overblijven, zijn bewerkt tot de nieuwe bouwstof DrainMix®. Deze nieuwe bouwstof is naast fundering en drainage van sportvelden, ook geschikt voor pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden. De nieuwe grasmat ligt op veld 14 van sportpark De Eendracht in Nieuw-West.  

SUEZ – specialist in afval- en grondstoffenmanagement – en innovator Kyoto Boost hebben samen DrainMix® ontwikkeld en door Heros Sluiskil BV – Europas’s grootste bodemasopwerker en producent van secundaire grond- en bouwstoffen voor de betonindustrie en de grond-, weg- en waterbouw – laten produceren. Drainmix® is een duurzame en circulaire bouwstof die onder meer gemeentes ondersteunt bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.


Invulling geven aan duurzame doelstellingen

Het beleid van de overheid is gericht op het hergebruik van afvalstromen en op het duurzaam inzette van secundaire grondstoffen. Recycling van huishoudelijk afval en het hergebruik van materialen na afvalverbranding spelen hierbij een belangrijke rol. Drainmix® biedt gemeentes de mogelijkheid om invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Oersterk, milieuvriendelijk en kostenefficiënt

SUEZ is in veel gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval en probeert, samen met andere partijen, zo veel mogelijk afval circulair te maken door hergebruik. Zo blijft na verbranding van het restafval onder meer bodemas achter: een donkergrijs, zand- en lava-achtig materiaal dat goed kan worden hergebruikt. Nadat dit afval is verbrand, worden de overgebleven metalen van de bodemas gescheiden, gezeefd en daarna gewassen. Deze resterende materialen bezitten de kenmerken die DrainMix® bijzonder maakt: een oersterke lichte secundaire bouwstof om mee te bouwen, poreus genoeg om veel water op te vangen, een vervanger van de huidige funderings- én sporttechnische laag. Bovendien kan het regenwater bij kunstgrasvelden worden opgeslagen in de DrainMix®-fundering, vertraagd worden afgevoerd en eventueel later worden hergebruikt.

DrainMix® is door KIWA ISA-Sport en NOC*NSF erkend als bouwstof en als sporttechnische constructie. Door DrainMix® te gebruiken zijn minder grondstoffen nodig bij de aanleg van een sportveld, fietspad of parkeerplaats, wat ook minder CO2 uitstoot betekent.

Certificering Rijkswaterstaat van granova® combimix

Granova® combimix is opgenomen in de toepassingsverklaring ‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ van Rijkswaterstaat. Heros is hiermee het eerste afvalverwerkend bedrijf in Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal Verduurzaming AEC-bodemas, een bouwstof uit AEC-bodemas produceert die de goedkeuring van Rijkswaterstaat draagt. Het certificaat van Rijkswaterstaat voor toepassing van granova® combimix is onlangs aan Heros officieel overhandigd. ,,Daar zijn wij heel blij mee. Het is een erkenning dat dit hoogwaardige product als vrij toepasbare bouwstof gebruikt mag worden in werken waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is”, aldus Arie de Bode, directeur van Heros Sluiskil.

Hoogwaardig granova® combimix voor de Tractaatweg

Via een groot bord worden bezoekers van het projectkantoor Tractaatweg BV in de Terneuzense Koegorspolder verwelkomd. In het voormalige informatiecentrum van de Sluiskiltunnel, op een steenworp van de Skihal, vertelt projectmanager Frank Goossen (44) van aannemer Boskalis over de vorderingen van de Tractaatweg. Dit grote infrastructurele project in opdracht van de Provincie Zeeland, met als slogan ‘vlot en veilig van Goes naar Gent, ligt voor op schema. ,,We moeten 26 april 2019 opleveren, maar dat zal waarschijnlijk eind van het jaar al worden”, verklaart Goossen. De Aardenburger vervolgt dat begin april al 90.000 ton granova® combimix van Heros Sluiskil in gebruik is genomen. In totaal levert Heros voor de verbreding van de Tractaatweg 125.000 ton granova® combimix. De vrij toepasbare bouwstof komt overeen met het schoongemaakte huisvuil van ongeveer twee miljoen mensen.

De werken betreffen de verbinding tussen de N61 ten zuiden van Terneuzen en de R4 bij Zelzate. De hele Tractaatweg krijgt in beide richtingen twee rijstroken. Zonder stoplichten of rotondes. Het is met drie viaducten een veilige en duurzame oplossing. De nieuwe weg zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming. Het viaduct Spuikreek over de Tractaatweg is sinds eind februari al open voor het verkeer. Behalve de viaducten bouwen we in totaal zes rotondes. De rotonde bij de kruising Axelse Sassing is sinds november al in gebruik”, vertelt bedrijfsleider Goossen van Boskalis Nederland Zuid-West. De aansluitingen bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) worden ongelijkvloers aangelegd. Van 2013 tot 2015 was de West Zeeuws-Vlaming voor Boskalis ook projectmanager voor de nieuwe aansluiting van de A20 bij Moordrecht, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Afsluitingen
Er zijn meerdere afsluitingen in de nacht en in het weekend om de werkzaamheden zo veilig en ongehinderd mogelijk uit te kunnen voeren, zoals in het weekend van 6 tot 8 april. Voor de nieuwe weg tussen Sas van Gent en de afslag Hulst is toen 22.000 ton granova® combimix aangebracht. ,,Het oude stuk weg is er vrijdagnacht uitgehaald, waarna twee nieuwe delen met elkaar verbonden zijn. Maandagochtend 9 april om vijf uur ging de weg alweer open en reden er meteen auto’s over dit nieuwe stuk van de N62. Daarbij is gekozen voor hoogwaardige toepassing van een halve meter granova® combimix als zandvervanger in de onderbouw. Daarboven kwam 30 centimeter gebroken puin (hydraulisch menggranulaat) en vervolgens 20 centimeter asfalt. Wij werken graag met granova®. Het is heel mooi materiaal om te verwerken. Het kan mooi vlak worden gemaakt, waardoor het geen sporen achter laat. En ook de prijs is aantrekkelijk. Bovendien zijn er met Heros goed afspraken te maken over leveringen en condities. Samen met projectleider Ruud van der Lee heb ik één keer rond de tafel gezeten met Adrie Voermans en Patrick Aarts van Heros. Toen is meteen alles goed afgestemd”, aldus Frank Goossen.

Sloeweg
De N62 is een belangrijke weg tussen de zeehavens en de industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Heros is begin maart ook gestart met de levering van 500.000 ton AEC-Bodemas aan hoofdaannemer Boskalis voor de Sloeweg bij Vlissingen Oost. ,,Vijf á zes duizend ton per dag. Het wordt gebruikt als ophoogmateriaal voor de ongelijkvloerse kruising van de Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg. Er is straks vrij baan vanaf Rotterdam tot in Zelzate”, aldus de bedrijfsleider van Boskalis.

        

Duurzame product granova® combimix vindt zijn weg naar DOW Benelux BV

Het duurzame product granova® combimix van Heros Sluiskil wordt in Zeeuws-Vlaanderen onder andere toegepast bij de verbreding van de Tractaatweg en op het Maintenance Value Park. De Innovatieweg op het nieuwe bedrijventerrein in Hoek wordt nog niet door de navigatie getraceerd, maar dat maakt niks uit. De contouren van een enorme Mammoet kraan zijn al van verre zichtbaar. Er wordt hard gewerkt op het Maintenance Value Park. Het is een drukte van belang op het nieuwe bedrijventerrein. Hier bij de ingang van de Westerscheldetunnel verrijst het nieuwe hoofdkantoor van Dow Benelux kantoor van Dow in Terneuzen dat gebouwd wordt conform de hoge eisen van het Breeam duurzaamheidskeurmerk. De oplevering is begin volgend jaar. De nieuwe kantoren van Trinseo en Spie zijn al operationeel. Op het maintenance Value Park wordt granova® combimix aangewend bij de aanleg van de nieuwe bedrijfsterreinen van Dow, Trinseo en Spie. Bij het nieuwe hoofdkantoor van Dow in Terneuzen wordt het duurzame product voor het eerst zelfs ook toegepast als funderingsmateriaal onder de gebouwen.

Granova® combimix is voor Harthoorn B.V. uit Vlissingen een primeur. ,,We gebruiken granova® combimix als funderingsmateriaal onder de verharding. Het is een mooi product met uitstekende verdichtingseigenschappen, ter vervanging van bijvoorbeeld menggranulaat. Het is uitermate geschikt om alles strak te krijgen. De goede waterdoorlaatbaarheid is ook een voordeel. Een bouwer loopt tenslotte niet graag door de slik. In het begin was het wel even puzzelen. Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van de kennis van het bedrijf dat de asfalt aanbrengt. Hoe vochtig moet granova® worden aangebracht? Wat voor type wals moet er gebruikt worden? Hoe vaak moet er gewalst worden? Het is mooi om een primaire grondstof als zand te vervangen door een secundaire bouwstof, afkomstig van de reststoffen van huishoudelijk afval. Granova® combimix heeft de toekomst. Het is van goede kwaliteit, financieel interessant én duurzaam”, aldus projectleider Frederik Sonke van Harthoorn B.V.

Heros verwerkt jaarlijks 800.000 ton AEC-bodemas, afkomstig van het huishoudelijk afval dat eerder door miljoenen mensen in de grijze containers als restafval is gedeponeerd. De bodemas krijgt na opwerking bij Heros als secundaire bouwstof een tweede leven in de circulaire economie.

CO2 footprint
De toepassing van granova® combimix is interessant voor aannemers, onderstreept Sonke. ,,Wij zijn door hoofdaannemer Cordeel ingeschakeld voor het grondwerk, de aanleg van de riolering en de verhardingen. 18.000 vierkante meter wordt geasfalteerd en 4.000 vierkante meter krijgt klinker- of tegelverharding. We hebben er voor gekozen om de grond te stabiliseren met gebruik van granova® combimix in combinatie met cement en diverse toevoegingen. Zodoende is er minder afvoer van grond en minder aanvoer van fundatiemateriaal nodig. Toepassing van granova® combimix is dus tevens goed voor het verminderen van de CO2 footprint, waar ook opdrachtgevers als Dow veel waarde aan hechten.”

BREEAM bouwproject DOW Benelux BV

Laatste transport naar DOW

Hoe verbrand huisvuil de fundering wordt van onze wegen

Granova | combix wordt geladen bij Heros

Granova | combix op locatie